Kull planeras mellan Idun och Ängabys Newton hösten/vintern 2019Slutet av 2019 / Början på 2020 planeras en kull mellan 
Eros och Luna 
Under vintern/våran planeras en kull mellan Pandora och Eros