SE*Ängaby Pandora 
EX 1 och BIV  i västerås 2019
EX 1 BIV Järva 2019
EX 2  Dalälvskatten 2019 
CAC BIV Dalälvskatten 2019
CAC Iggesund 2019